Logopeda

 

Funkcję logopedy w naszej szkole pełni pani mgr Joanna Klag.

Godziny pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Środa 8:50 – 12:50
Czwartek 11:45 – 12:45
Piątek 9:50 – 10:50

Witam wszystkich w kąciku logopedycznym, w którym dowiecie się Państwo co nieco o logopedii.

Logopedia jest to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy i nauczaniu mowy w przypadku jej braku i utraty. Nauka ta obejmuje również działania wpływające na psychikę pacjenta wytwarzając w nim właściwy stosunek do istniejącej wady oraz przezwyciężanie trudności w kontaktach interpersonalnych.

W naszej szkole gabinet logopedyczny znajdziecie Państwo na parterze, naprzeciwko biblioteki szkolnej, obok sekretariatu.
Każdego roku we wrześniu przeprowadzam badanie sondażowe w klasach zerowych i pierwszych. Po zdiagnozowaniu u dziecka wady wymowy przekazuję informację dla rodzica. Po otrzymaniu informacji Rodzice zainteresowani logoterapią powinni zgłosić się na konsultacje i ustalić zasady współpracy.

Terapia.

Terapia logopedyczna prowadzona jest głównie indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych. Na terapii wykorzystywane są metody terapii oparte na zabawie, a gabinet logopedyczny oferuje szeroki wachlarz pomocy dydaktycznych.

Współpraca z rodzicami.

Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w codzienne ćwiczeniu z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zalecenia, zadania, jakie powinien wykonać do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii. Rodzice mają również możliwość skorzystania z zajęć otwartych, na których mogą przyglądać się, na czym polega terapia i jak poprawnie wykonywać ćwiczenia. Udzielam również odpowiedzi na pytania w godzinach konsultacyjnych.

Materiały dla rodziców:

Etapy w rozwoju mowy

Najczęstsze przyczyny wad wymowy

Połykanie

Ach te smoczki

Wskazówki dla rodziców