Rada Rodziców
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca Renata Nowak
Zastępca przewodniczącej Mariola Janica
Sekretarz Agnieszka Leśniak
Skarbnik Paulina Biba

Składka na Radę Rodziców – 60zł

Skarbnicy klasowi zobowiązani są do wpłat skarbnikowi po swoich zebraniach klasowych lub poprzez wychowawcę.