Rekrutacja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/2021:

– do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej – dzieci z rocznika 2013,

– do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego (oddział sześciolatków) – dzieci z rocznika 2014,

– do oddziału przedszkolnego (oddział pięciolatków) – dzieci z rocznika 2015.

Zapisy dzieci trwają od 02 o 20 marca w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną
zeskanowane dokumenty rekrutacyjne można przesłać mailem na adres:
szkola@rybarzowice.pl

***

Procedura postępowania rekrutacyjnego 2020

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2013), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2020 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

ZAPISY DO SZKOŁY OBWODOWEJ – KARTA ZGŁOSZENIA

Przy zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną poniżej lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu – nie muszą spełniać żadnych kryteriów.

Zgłoszenie do klasy 1

ZAPISY DO SZKOŁY SPOZA OBWODU – WNIOSEK

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły spoza obwodu, w przypadku gdy rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić Wniosek (wraz z załącznikami) dostępny poniżej lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły.

Przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu

***

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych:

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w szkole nie biorą udziału w rekrutacji.
Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklaracja kontynuowania 0

Dzieci 6-letnie zamieszkujące obwód szkolny również nie biorą udziału w rekrutacji, gdyż przyjmowane są z urzędu – nie muszą spełniać żadnych kryteriów. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną poniżej lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej

Karta zgłoszenia do OP

Dzieci 6-letnie spoza obwodu szkoły biorą udział w rekrutacji. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego należy wypełnić Wniosek wraz z załącznikami dostępny poniżej lub w sekretariacie szkoły i złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej

Wniosek o przyjęcie do rocznego OP dziecka spoza obwodu

Dzieci z rocznika 2015 biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Stosowne dokumenty: wniosek wraz z załącznikami dostępny jest poniżej lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do OP

***

Załączniki:

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4