Świetlica

Świetlica w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonuje według następującego harmonogramu:

Codziennie od godziny 6:45 do 7:45 w sali na parterze – dla wszystkich potrzebujących opieki.

Opiekę w tym czasie sprawują Panie Agata Hetnał, Małgorzata Żądło lub Małgorzata Gołąbek.

Od godziny 11:30 do 16:30 świetlica prowadzi trzy grupy zgodnie z poniższym zestawieniem: