Pedagog

Funkcję pedagoga w naszej szkole pełni pani mgr Renata Szopa.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2020/2021:

Poniedziałek 8:50 – 14:30
Wtorek 8:50 – 13:40
Środa 8:50 – 13:40
Czwartek 9:50 – 15:30
Piątek 8:00 – 12:30

Materiały dla rodziców:

Apel Twojego Dziecka

Dekalog ADHD-owca

Dekalog dla rodzicow dzieci dyslektycznych

Przewodnik dla rodziców dzieci dyslektycznych

Dyktando w 10 punktach- czyli jak pracować z dzieckiem dyslektycznym

Jak kochać i wymagać

Zamiast klapsów

Zamiast klapsa (animacja do pobrania)

Stres poradnik dla rodziców małych dzieci

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie

Na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi (animacja)

Recepty na Dobre Czytanie

 

WAŻNE KONTAKTY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730, tel. 33 /811 77 11

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Buczkowicach:

43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730, tel. 33/499 00 66

 

Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Szkolna 815, tel. 33/817 71 27

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach  Fila w Bielsku- Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44 /w budynku Delegatury Kuratorium Oświaty, parter/, tel. 33 /811 82 47

 

Poradnia Specjalistyczna Dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 45, tel./fax: 33/ 812 57 69

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko – Biała, ul. Sobieskiego 83, tel. 33/ 828 40 74

 

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piękna 2  (na przeciwko Hotelu Ibis), tel. 33/ 814 62 21

 

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 (obok C. H. Sfera), tel. 33/ 822 79 83

 

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

34-300 Żywiec, ul. Legionów 1, tel.  33/ 861 00 83

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych w Bielsku-Białej

43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102, tel.  33 / 812 30 41

 

Podbeskidzkie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych „VERITAS”

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piękna 2 (na przeciwko Hotelu Magura), tel. 33/ 814 62 21 (tylko w czasie dyżurów), kom. 0 602 72 73 60 (cały tydzień)