Jadłospis

Obiady w październiku wydajemy przez 21 dni

Cena obiadu dla uczniów szkoły wynosi 4,50 zł

Opłata za obiady dla uczniów w październiku wynosi 94,50 zł

Dla uczniów klas 1a, 1b, i 3b opłata za październik wynosi 90,00 zł

Płatności prosimy dokonywać na numer konta:

39 1240 4142 1111 0000 4829 6122

Nazwa właściciela rachunku: 

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach Beskidzka 108, 43-378 Rybarzowice

Tytuł przelewu: żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa) i miesiąc, za który wpłacamy:

żywienie Jan Kowalski kl. 4a październik 2020r.

Opłatę za obiady należy wpłacić do 15 każdego miesiąca

Dziękujemy wszystkim za terminowe wpłaty na nasze konto.