Jadłospis

Obiady w listopadzie wydajemy przez 20 dni

Cena obiadu wynosi 4,50 zł

Dla uczniów oddziału przedszkolnego 0b i 0c opłata za listopad wynosi 90,00 zł

Dla uczniów oddziału przedszkolnego 0a opłata za listopad wynosi 72,00 zł

Płatności prosimy dokonywać na numer konta:

39 1240 4142 1111 0000 4829 6122

Nazwa właściciela rachunku: 

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach Beskidzka 108, 43-378 Rybarzowice

Tytuł przelewu: żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa) i miesiąc, za który wpłacamy:

żywienie Jan Kowalski kl. 3a listopad 2020r.

Opłatę za obiady należy wpłacić do 15 każdego miesiąca

Dziękujemy wszystkim za terminowe wpłaty na nasze konto.