Spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2020/2021

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

01 września

2020r.

Zebranie organizacyjne – oddziałów przedszkolnych, klas I-III Szkoły Podstawowej

Przedstawienie regulaminu funkcjonowania szkoły na czas pandemii.

Omówienie głównych zadań pracy szkoły.

Wybór Rady Rodziców.

2.

10 września –

17 września

2020r.

Zebranie organizacyjne – klas IV-VIII SP

Przedstawienie regulaminu funkcjonowania szkoły na czas pandemii.

Omówienie głównych zadań pracy szkoły.

Wybór Rady Rodziców.

3.

26 listopada 2020r. Dzień otwarty dla rodziców klas IV-VIII SP

Indywidualne konsultacje z wychowawcą.

4.

19 stycznia 2021r. Zebranie informacyjne klas:

IVa godz. 16:00

VIIb godz. 17:00

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

5.

21 stycznia 2021r. Zebranie informacyjne klas:

VIa godz. 16:00

VIb godz. 17:00

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

6.

26 stycznia 2021r. Zebranie informacyjne klas:

Va godz. 16:00

VIIa godz. 17:00

VIIIa godz. 18:00

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

7.

28 stycznia 2021r. Zebranie informacyjne

Edukacja wczesnoszkolna