Ślubowanie klas pierwszych

Dariusz Binda 16 października 2019

Dnia 14 października 2019 roku o godzinie 9:00 odbyło się w naszej szkole ślubowanie dzieci klas pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym, w którym uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, znajomość zasad kultury oraz predyspozycje muzyczne.

Następnie dokonało się symboliczne pasowanie dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach. W podniosłej atmosferze, przed Sztandarem Szkoły, w obecności Dyrekcji oraz zaproszonych gości, każdy pierwszoklasista ślubował, że będzie pilnym uczniem, który dba o godną postawę i przynosi chlubę rodzicom, a także wychowawcom.

Po części oficjalnej przyszedł czas na pamiątkowe dyplomy, życzenia oraz fotografie. Dzieci z rąk swoich rodziców otrzymały kuferki z pomocami edukacyjnymi i słodki poczęstunek w postaci „rożków obfitości”.

Wierzymy, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci uczniów klas pierwszych, a słowa przyrzeczenia staną się drogowskazem do sukcesów na dalsze lata szkolne.

Kamila Omańska- Kłusek