Podręczniki - klasa 6Drukuj

Rok szkolny 2020/2021

PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA KLASY SZÓSTEJ ZAPEWNIA SZKOŁA, z wyjątkiem podręcznika do RELIGII

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia

Zeszyt

ćwiczeń

Język polski

Między nami Język polski 6 Podręcznik

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

867/3/2019

TAK

Język polski 6

Między nami cz. 1 i 2

Historia

Wczoraj i dziś

Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Grzegorz Wojciechowski Wydawnictwo Nowa Era

877/3/2019

TAK

Język

angielski

Starland 3 Vigrinia Evans

Jenny Dooleey

Express Publishing

860/3/2019

TAK

Język

niemiecki

Mach mit! Neu 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla klas IV-VI Mieczysława Materniak-Behrens

Halina Wachowska

Wydawnictwa Szkolne

PWN

809/2/2018

TAK

Matematyka

Nowa Matematyka z plusem 6 Podręcznik Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

780/3/2019

TAK Wersja C

Geografia

Planeta Nowa 6 Podręcznik do geografii dla klas piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer,

Zbigniew Zanjewicz,

Tomasz Rachwał,

Roman Malarzr

Wydawnictwo

Nowa Era

906/2/2019

TAK

Biologia

Puls życia. Klasa 6 Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej Marian Sęktas

Joanna Stawarz

Wydawnictwo

Nowa Era

844/2/2019

TAK

Plastyka

Do dzieła Podręcznik do plastyki dla klas szóstej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Wydawnictwo

Nowa Era

903/3/2018

NIE

Informatyka

Lubię to Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej  Michał Keska

Wydawnictwo

Nowa Era

847/3/2018

NIE

Muzyka

Lekcja muzyki 6 Monika Gromek Grażyna Kilbach

Wydawnictwo

Nowa Era

852/3/2019

NIE

Technika

Jak to działa? Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Lech Łabędzki

Marta Łabęcka

Wydawnictwo

Nowa Era

295/3/2019

NIE

Religia

Tajemnice BOGAtego życia

Krzysztof Mielnicki

Elżbieta Kondrak

Ewelina Parszewska

Jedność Kielce

AZ-22-02/12-KI-1/13

NIE