Podręczniki - klasa 3Drukuj

Rok szkolny 2020/2021
Klasa trzecia
PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA KLASY TRZECIEJ ZAPEWNIA SZKOŁA, z wyjątkiem podręcznika do RELIGII

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca

Numer dopuszczenia

Edukacja

wczesnoszkolna

CYKL: „Szkolni Przyjaciele” Podręczniki cz. 1-4 Ćwiczenia cz. 1-4 Matematyka Podręcznik cz. 1-2 Ćwiczenia cz. 1-2

Informatyka z płytą

Kinga Prebisz-Wala Ewa Schumacher Irena Zarzycka

Jadwiga Hanisz

WSiP

813/5/2019   813/6/2019

Język angielski

Gold Sparks 3

(Zestaw – podręcznik + ćwiczenia)

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

783/3/2018

Religia

Jezus jest z nami

Dariusz Kurpiński

Jerzy Snopek

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13