Podręczniki - klasa 2Drukuj

Rok szkolny 2020/2021

Klasa druga

PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA KLASY DRÓGIEJ ZAPEWNIA SZKOŁA, z wyjątkiem podręcznika do RELIGII

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawca

Numer dopuszczenia

Edukacja

wczesnoszkolna

CYKL: „Szkolni Przyjaciele” Podręczniki cz. 1-4 Ćwiczenia cz. 1-4 Pisanie klasa 2 Matematyka Podręcznik cz. 1-2 Ćwiczenia cz. 1-2

Informatyka z płytą

Kinga Prebisz-Wala Ewa Schumacher Irena Zarzycka

Jadwiga Hanisz

WSiP

813/3/2018

Język angielski

Gold Sparks 2

(Zestaw podręcznik + ćwiczenia)

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.

783/2/2017

Religia

„Idziemy do Jezusa”

(bez ćwiczeń)

Dariusz Kurpiński

Jerzy Snopek

Jedność Kielce

AZ-12-01/12-KI-3/12