Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Dariusz Binda 21 lipca 2020

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie,

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole w dniu 31 lipca 2020r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 13:00

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane uczniom, którzy ukończyli szkołę podstawową.

Podstawa prawna § 5. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U.2019, poz. 1700, ze zm.).

Na Wasze konta na dzienniku elektronicznym (dziennik na rok szkolny 2019/2020) zostały przesłane loginy i hasła umożliwiające sprawdzenie wyników na stronie https://wyniki.edu.pl