• szkoła

  Szkoła

  • 19 sal lekcyjnych
  • biblioteka
  • sala językowa
  • sala informatyczna
 • hala

  Hala sportowa

  • Wymiary: 36m × 18m
  • 200 miejsc na trybunach
 • boisko

  Boisko sportowe

  • powierzchnia 1 144 m2
  • tartanowa nawierzchnia

Aktualności

Kształcenie na odległość do końca roku szkolnego

Dariusz Binda 1 czerwca 2020

Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka do końca roku szkolnego będzie się odbywać na odległość. W szkole odbywają się konsultacje grupowe dla ósmoklasistów oraz indywidualne dla pozostałych uczniów. Harmonogram dyżurów nauczycieli został przesłany przez dziennik elektroniczny. Na konsultacje należy umówić się z nauczycielem poprzez dziennik.

czytaj więcej

Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego

Dariusz Binda 26 maja 2020

Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego: „Wojna polsko- bolszewicka” W konkursie brało udział 15 uczniów. Formą konkursu było samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej. W ocenie brano pod uwagę następujące kryteria: • zgodność z tematem, • trafność i oryginalność przedstawienia tematu, • zawartość merytoryczną, • walory artystyczne prezentacji, • dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych. Poziom wykonanie prac był naprawdę […]

czytaj więcej

Informacja o pracy szkoły

Dariusz Binda 24 maja 2020

* Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Harmonogram konsultacji został przesłany przez dziennik elektroniczny. Od 1 czerwca w miarę możliwość będą organizowane konsultacje z innych przedmiotów. * Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych […]

czytaj więcej

Szkolny konkurs z wiedzy o społeczeństwie

Dariusz Binda 24 maja 2020

Regulamin szkolnego konkursu z wiedzy o społeczeństwie * Zapraszam  wszystkich chętnych uczniów z klasy 8 do udziału w szkolnym konkursie na prezentację o krajach Unii Europejskiej. * ZASADY KONKURSU: * Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji na temat wybranego kraju Unii Europejskiej. * Prezentacja może zawierać informacje o: uwarunkowaniach geograficznych kraju, sytuacji politycznej, znanych postaciach, ciekawostkach […]

czytaj więcej

Harmonogram rekrutacji 2020

Dariusz Binda 20 maja 2020

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od […]

czytaj więcej

Esportowy turniej online FIFA 20

Dariusz Binda 20 maja 2020

Stowarzyszenie Esport Polska serdecznie zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach do udziału w turnieju online FIFA 20. Turniej organizowany jest dla uczniów szkół powiatu żywieckiego, ale z racji bliskości i corocznego udziału stowarzyszenie zaprasza również uczniów naszej szkoły. Szczegóły na stronie organizatora www.esportpolska.org

czytaj więcej