„Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”- podsumowanie

Dariusz Binda 19 lutego 2020

„Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach”- podsumowanie

Dnia 19 lutego o godz.10.00 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku – Białej odbyło się uroczyste podsumowanie w/w akcji. Akcja była oparta na idei charytatywnej i patriotycznej, której celem była zbiórka artykułów szkolnych, żywnościowych, słodyczy i maskotek dla Polskich dzieci mieszkających na Kresach Wschodnich. Całą uroczystość uświetnił piękny występ zespołu „Bursztynki” z Wilna. Swoim występem taneczno – recytatorskim młodzi artyści z Wilna wprowadzili nas w wesoły a zarazem pełen refleksji nastrój.

Zebrane podczas akcji dary zostały przekazane dla 1000 dzieci w Wilnie. We Lwowskiej Katedrze 300 dzieci otrzymało paczki od Świętego Mikołaja. Na Białoruś do Grodna przekazano 5 ton artykułów szkolnych, słodyczy i maskotek dla Polskich rodzin. Po raz pierwszy w 2018r. w akcji wzięło udział 25 szkół z całego powiatu bielskiego. Natomiast w 2019r. było ich aż 78 z całego naszego powiatu.

Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w tej pięknej akcji: dla dzieci i młodzieży naszej szkoły oraz ich rodziców a także nauczycieli, pracowników szkoły i Rady Samorządu Uczniowskiego.

Za wielkie serce, że podzielili się nim z najbardziej potrzebującymi rodakami.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Alicja Kotula, Małgorzata Gołąbek