Rada Rodziców
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodnicząca Renata Nowak
Zastępca przewodniczącej Maria Wojciuch
Sekretarz Agnieszka Leśniak
Skarbnik Anna Gruszecka

Składka na Radę Rodziców – 60zł

Skarbnicy klasowi zobowiązani są do wpłat skarbnikowi po swoich zebraniach klasowych lub poprzez wychowawcę.