logo

Projekt „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W dniu 13 września 2016r. w Katowicach została podpisana umowa między Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” a Gminą Buczkowice o dofinansowanie projektu „Edukacja XXI wieku w Rybarzowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 100 085, 43 zł, w tym:

       – dofinansowanie ze środków europejskich 85 072,62 zł,

       – dotacja celowa z budżetu krajowego 5 004,27 zł,

       – wkład własny 10 008,54 zł.

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Rybarzowicach przy ulicy Beskidzkiej 108.
W ramach projektu dla uczniów Szkoły Podstawowej realizowane są następujące zajęcia:
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji matematycznej klas I-III

       Grupa 5 /czwartek/ 11:45 – 12:30 sala nr 19

       Grupa 6 /piątek/ 11:45 – 12:30 sala nr 8

       Grupa 7 /wtorek/ 11:45 – 12:30 sala nr 17

       Grupa 8 /środa/ 12:45 – 13:30 sala nr 19

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do sprawdzianu z matematyki (kl.VI)
  • piątek 12:50 – 13:35 oraz 13:40 – 14:25 sala nr 2
  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego (kl.IV-VI)

– czwartek 7:10 – 7:55 – sala nr 2

– piątek 7:10 – 7:55 – sala nr 2

  • Trening pamięci, szybkiego czytania i techniki zapamiętywania (kl.IV-VI)
  • poniedziałek 13:40 – 14:25 – biblioteka
  • Zajęcia rozwijające kompetencje uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych (kl.IV-VI)
  • czwartek 13:40 – 14:25 oraz 14:30 – 15:15 (co dwa tygodnie) – sala nr 15
  • Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (kl.I)

       Grupa 11 /poniedziałek/ 11:30 – 12:15 – gabinet logopedy

       Grupa 12 /środa/ 12:30 – 13:15 – gabinet logopedy

       Grupa 13 /środa/ 13:15 – 14:00 – gabinet logopedy

       Grupa 14 /czwartek/ 11:45 – 12:30 – gabinet logopedy

       Grupa 15 /czwartek/ 12:30 – 13:15 – gabinet logopedy

Zdjęcia z zajęć w galerii

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Formularz rekrutacyjny