Jadłospis

Obiady w miesiącu wrześniu wydajemy przez 19 dni

Cena obiadu wynosi 3,50 zł

Opłata za obiady we wrześniu wynosi 66,50 zł

Płatności prosimy dokonywać na numer konta: 39 1240 4142 1111 0000 4829 6122

Nazwa właściciela rachunku: Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach Beskidzka 108, 43-378 Rybarzowice

Tytuł przelewu: żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa) i miesiąc, za który wpłacamy żywienie Jan Kowalski kl. 2a wrzesień 2019r.

Opłaty można również dokonywać w formie gotówkowej w sekretariacie szkoły

Od stycznia opłaty za obiady nie będą przyjmowane w formie gotówkowej