Jadłospis

Jadłospis

Cena obiadu wynosi 3 zł. W lutym obiady wydajemy 13 dni. Cena za obiady w lutym wynosi 39 zł.

WPŁATY PROSIMY DOKONAĆ DO 10 LUTEGO

Wpłaty gotówkowe przyjmujemy w sekretariacie szkoły

Prosimy nie regulować należności za kolejny miesiąc przed zakończeniem bieżącego miesiąca.

Wszelkie zmiany w opłatach za żywienie (z powodu nieobecności i wycieczek) należy wcześniej uzgodnić z Panią intendentką

Numer konta: 39 1240 4142 1111 0000 4829 6122

Nazwa instytucji i adres: SP w Rybarzowicach 43-378 Rybarzowice ul. Beskidzka 108

W tytule przelewu: żywienie/nazwisko i imię ucznia/miesiąc