Jadłospis

Obiady w miesiącu marcu wydajemy przez 22 dni

Cena obiadu dla uczniów szkoły wynosi 4,00 zł

Opłata za obiady dla uczniów w marcu wynosi 88 zł

Płatności prosimy dokonywać na numer konta:

39 1240 4142 1111 0000 4829 6122

Nazwa właściciela rachunku: 

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach Beskidzka 108, 43-378 Rybarzowice

Tytuł przelewu: żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa) i miesiąc, za który wpłacamy:

żywienie Jan Kowalski kl. 4a marzec 2020r.

Opłatę za obiady należy wpłacić do 15 każdego miesiąca

Dziękujemy wszystkim za terminowe wpłaty na nasze konto.

 

PRZERWA od 12 do 25 marca 2020r.

 

Odliczenia będą naliczane w następnym miesiącu