Jadłospis

Obiady w miesiącu styczniu wydajemy przez 9 dni

Cena obiadu dla uczniów szkoły wynosi 4,00 zł

Opłata za obiady dla uczniów w styczniu wynosi 36 zł

Płatności prosimy dokonywać na numer konta:

39 1240 4142 1111 0000 4829 6122

Nazwa właściciela rachunku: 

Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Rybarzowicach Beskidzka 108, 43-378 Rybarzowice

Tytuł przelewu: żywienie (imię i nazwisko dziecka, klasa) i miesiąc, za który wpłacamy:

żywienie Jan Kowalski kl. 4a styczeń 2020r.

Opłatę za obiady należy wpłacić do 15 każdego miesiąca

Dziękujemy wszystkim za terminowe wpłaty na nasze konto.