Świetlica

Świetlica w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje według następującego harmonogramu:

Codziennie od godziny 6:45 do 7:45 w sali na parterze – dla wszystkich potrzebujących opieki.

Opiekę w tym czasie sprawują Panie Agata Hetnał, Katarzyna Górnicka-Marek lub Pani Małgorzata Żądło wspólnie z Panią Ewą Byrdy.

Od godziny 11:30 do 16:30 świetlica prowadzi cztery grupy zgodnie z poniższym zestawieniem:

Świetlica Sala nr 18 Sala nr 6 Sala nr 17
Klasy 1a, 1b Klasy 2a, 3a OP 0a, 0b OP 0c
Godzina Wychowawca Godzina Wychowawca Godzina Wychowawca Godzina Wychowawca
PONIEDZIAŁEK
10:50-12:35 Anna Gaweł-Łozińska
11:25-14:35 Ewa Kania 12:35-14:35 Katarzyna Górnicka-Marek 13:45-14:45 Anna Gaweł-Łozińska 13:15-14:45 Jolanta Niewdana
Klasy 1a, 1b, 2a, 3a Oddziały Przedszkolne 0a, 0b, 0c
14:35-16:30 świetlica Ewa Kania 14:45-16:30 sala nr 6 Anna Gaweł-Łozińska
WTOREK
11:10-14:35 Ewa Kania 12:35-14:35 Agata Hetnał 13:45-14:45 Anna Gaweł-Łozińska 13:15-14:45 Jolanta Niewdana
Klasy 1a, 1b, 2a, 3a Oddziały Przedszkolne 0a, 0b, 0c
14:35-16:30 świetlica Ewa Kania 14:45-16:30 sala nr 6 Anna Gaweł-Łozińska
ŚRODA
11:10-14:45 Ewa Kania 11:30-14:45 Anna Gaweł-Łozińska 12:45-14:45 Małgorzata Żądło 13:45-14:45 Liliana Kanik
Klasy 1a, 1b, 2a, 3a Oddziały Przedszkolne 0a, 0b, 0c
14:45-16:30 świetlica Ewa Kania 14:45-16:30 sala nr 6 Anna Gaweł-Łozińska
CZWARTEK
10:45-12:35 Anna Gaweł-Łozińska
12:35-14:45 Ewa Kania 12:35-14:45 Anna Gaweł-Łozińska 12:45-14:45 Małgorzata Żądło 13:45-14:45 Liliana Kanik
Klasy 1a, 1b, 2a, 3a Oddziały Przedszkolne 0a, 0b, 0c
14:45-16:30 świetlica Ewa Kania 14:45-16:30 sala nr 6 Anna Gaweł-Łozińska
PIĄTEK
11:10-14:45 Ewa Kania 11:30-14:45 Anna Gaweł-Łozińska 13:15-14:45 Małgorzata Żądło 12:45-14:45 Katarzyna Górnicka-Marek
Klasy 1a, 1b, 2a, 3a  Oddziały Przedszkolne 0a, 0b, 0c
14:45-16:30 świetlica Ewa Kania 14:45-16:30 sala nr 6 Anna Gaweł-Łozińska