Spotkania z rodzicami

Rok szkolny 2018/2019

Lp.

Termin

Tematyka/cel

1.

 20 września 2018r. Zebranie organizacyjne.

Omówienie głównych zadań szkoły.

Wybór Rady Rodziców.

2.

22 listopada 2018r. Zebranie informacyjne.

Omówienie wyników w nauce i zachowania uczniów.

3.

 13 grudnia 2018r. Dzień otwarty dla rodziców.

Indywidualne konsultacje z wychowawcą.

4.

 17 stycznia 2019r. Zebranie informacyjne.

Informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

5.

04 kwietnia 2019r. Zebranie informacyjne.

Omówienie bieżących wyników w nauce.

6.

30 kwietnia 2019r. Dzień otwarty dla rodziców oddziałów przedszkolnych 6-latków.

Przekazanie i omówienie „kart gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole”

7.

16 maja 2019r. Zebranie informacyjne.

Omówienie pracy dydaktyczno-wychowawczej.