Szkolny konkurs historyczny: „Starożytna Grecja”

Dariusz Binda 7 maja 2019

Konkurs adresowany jest dla uczniów klas 5-7 SP

Zgłoszenia do 23.05.2019r. – p. Krzysztof Pietyra

Data przeprowadzenia konkursu: 3.06. 2019 r. (poniedziałek)

Forma konkursu: test pisemny, w razie potrzeby odbędzie się dogrywka w formie pytań ustnych.

Cele konkursu:

– rozwijanie zainteresowań przeszłością,

– pogłębianie wiedzy o dziejach starożytnej Grecji,

– rozwijanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych,

– docieranie do różnych źródeł informacji historycznej, integracja wiedzy uzyskanej z różnych źródeł informacji,

– rozpoznawanie najsłynniejszych dzieł sztuki i zabytków architektury.

Tematyka konkursu:

– warunki naturalne Grecji,,

– walka Greków w obronie niepodległości (wojny z Persją),

– starożytna Sparta (ustrój polityczny, wychowanie spartańskie),

– Ateny (Perykles, instytucje demokratycznych Aten),

– wyobrażenia o bogach i formy kultu,

– osiągnięcia Greków w sferze kultury (teatr, mity, sport, sztuka, filozofia, literatura ),

– najsłynniejsza wyprawa antycznego świata (Aleksander Macedoński)

– kultura hellenistyczna.

Literatura:

– podręczniki szkolne

– atlas historyczny

– teksty źródłowe z podręczników

– internet