Szkolne Koło Wolontariatu

Dariusz Binda 23 października 2017

Szkolne Koło Wolontariatu

Od września br. w naszej szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu. Członkami koła są uczniowie klasy 7, 2 i 3 gimnazjum, którzy działają w ścisłej współpracy z Samorządem Uczniowskim i biblioteką szkolną. Celem Koła Wolontariatu jest rozwijanie wśród uczniów postawy zaangażowania w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc na rzecz potrzebujących, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Uczniowie wyszli z inicjatywą pomagania najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby naszego rybarzowickiego środowiska lokalnego. Młodzież nie marnując czasu, postanowiła wspomóc zwierzęta z Żywieckiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.  Ogłosiliśmy zbiórkę i zebraliśmy ok. 200 kg karm suchych i mokrych dla zwierząt, kocyki, żwirek, miski, smycze, obroże i środki czystości. Część karm przekazaliśmy również Stowarzyszeniu KOT ełkowa Drużyna. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom naszej szkoły za włączenie się do tej akcji, za wszystkie przyniesione rzeczy oraz zorganizowanie transportu i przewiezienie tych rzeczy do schroniska.

Uczennice klasy 3 gimnazjum: Zuzanna Giercuszkiewicz, Kinga Sasak, Faustyna Gołąbek 5 października odwiedziły również naszych najmłodszych kolegów i koleżanki w przedszkolu w Rybarzowicach, w ramach akcji „Wolontariusze czytają najmłodszym”. Przedszkolaki miały możliwość posłuchania bajki „Złotowłosa”czytanej przez starsze koleżanki i zobaczyć kilku scenek dramowych z udziałem gimnazjalistek.

 

Liliana Kanik