Ślubowanie 2018

Dariusz Binda 17 października 2018

ŚLUBUJĘ….

Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do uroczystości Pasowania na Ucznia od połowy września. Uczyli się dzielnie tekstów, wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.

15 października 2018 roku odbyła się uroczystość w trakcie, której uczniowie klas pierwszych udowodnili, że mogą zostać włączeni w poczet braci uczniowskiej. Na wstępie pani wicedyrektor mgr  Bronisława Omańska powitała gorąco rodziców, krewnych, nauczycieli i uczniów, a szczególnie serdecznie klasy pierwsze, którym „oddała głos”.

Uczniowie z dużym spokojem i uśmiechem na buziach recytowali, śpiewali i tańczyli. Udzielali bezbłędnych odpowiedzi na zadawane przez starszego kolegę pytania dotyczące zasad zachowania w szkole oraz bezpieczeństwa w trakcie drogi do szkoły.

Po zakończonej części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pan dyrektor mgr Dariusz Binda wraz z panią wicedyrektor  dokonali symbolicznego pasowania na ucznia.

Następnie przybyli goście życzyli sukcesów w nauce pierwszoklasistom.

Dzięki rodzicom uczniowie otrzymali kuferki aktywności oraz rożki ze słodyczami.

Ten dzień na długo zostanie w pamięci dzieci.

Katarzyna Górnicka-Marek

Więcej zdjęć w galerii