Narodowe Święto Niepodległości

Dariusz Binda 14 listopada 2016

Narodowe Święto Niepodległości

Odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów było procesem stopniowym.  Istniało wiele, często opozycyjnych wobec siebie ośrodków władzy, wielu polityków miało różne wizje ustroju wolnej Polski. Jednak w decydującej dla naszego narodu chwili, Ojcowie Niepodległej Rzeczpospolitej, potrafili się porozumieć.  Datę – 11 listopada ustanowiono w 1937 roku. W tym dniu – Józef Piłsudski – przejął z rąk Rady Regencyjnej –  władzę nad tworzącym się wojskiem polskim. Wydarzenie to zbiegło się w czasie z  zakończeniem I wojny światowej. W okresie Polski Ludowej świętowanie w tym dniu było zakazane. Do tradycji obchodów powrócono w 1989 roku.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia (przygotowana przez uczniów klas trzecich gimnazjum  pod kierunkiem wychowawców – pani Wioletty Chabrzyk i pana Krzysztofa Pietyry). Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Następnie wszyscy obecni wysłuchali montażu poetycko- muzycznego, na który złożyły się pieśni i wiersze patriotyczne oraz  informacje historyczne. Przybliżono w ten sposób  uczniom historię walki narodowowyzwoleńczej- od schyłku XVIII do początku XX wieku. Uroczystość uświetnił występ chóru oraz harcerze. Akademia przebiegała w podniosłej i wzruszającej atmosferze, uczyła patriotyzmu i wpajała młodemu pokoleniu szacunek dla wysiłku kilku pokoleń Polaków. Represje zaborców, germanizacja i rusyfikacja nie zniszczyły przecież ducha naszego  narodu. „Człowiek nie może przyzwyczaić się do niewoli, nie można wymazać w człowieku pamięci o przeszłości, o tym kim jest, a tym bardziej zabić ducha wolności.”

20161114_110558