Konkursy przedmiotowe

Dariusz Binda 8 października 2019

Konkursy przedmiotowe

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z:

języka polskiego

matematyki

języka angielskiego

historii

geografii

biologii

chemii

fizyki

języka niemieckiego

organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Zgodnie z regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych w I stopniu (szkolnym) konkursów może wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej od klasy IV.

Uczniowie chęć uczestnictwa zgłaszają nauczycielom danego przedmiotu.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje dotyczące konkursów oraz ich kolejnych etapów znajdują się w Szczegółowych Regulaminach Konkursów na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

www.kuratorium.katowice.pl

Terminarz konkursów:

Lp. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy dla uczniów szkół podstawowych z: Stopień

szkolny

Stopień

rejonowy

Stopień

wojewódzki

1 języka polskiego 4.11.2019

godz. 9:00

8.01.2020

godz. 11:00

26.02.2020

godz. 11:00

2 matematyki 5.11.2019

godz. 9:00

9.01.2020

godz. 11:00

27.02.2020

godz. 11:00

3 języka angielskiego 6.11.2019

godz. 9:00

10.01.2020

godz. 11:00

28.02.2020

godz. 11:00

4 historii 7.11.2019

godz. 9:00

28.01.2020

godz. 11:00

2.03.2020

godz. 11:00

5 geografii 8.11.2019

godz. 9:00

29.01.2020

godz. 11:00

4.03.2020

godz. 11:00

6 biologii 12.11.2019

godz. 9:00

30.01.2020

godz. 11:00

5.03.2020

godz. 11:00

7 chemii 13.11.2019

godz. 9:00

31.01.2020

godz. 11:00

6.03.2020

godz. 11:00

8 fizyki 14.11.2019

godz. 9:00

3.02.2020

godz. 11:00

9.03.2020

godz. 11:00

9 języka niemieckiego 15.11.2019

godz. 9:00

27.01.2020

godz. 11:00

10.03.2020

godz. 11:00