Bezpieczne ferie

Dariusz Binda 9 lutego 2019

Tuż przed feriami odbył się apel „Bezpieczne ferie”.

Uczniowie klasy 5 a przedstawili młodszym kolegom i koleżankom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakie powinni przestrzegać w czasie wolnym od zajęć w szkole.

Apel zwierał elementy wychowania komunikacyjnego, opatrzony był wieloma wierszami, krótkimi scenkami teatralnymi oraz prezentacją multimedialną.

Celem spotkania było uświadomieniem uczniom klas 0-3 zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych. Zrozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc zabaw oraz poinformowanie, że nie wolno ślizgać się na zamarzniętych stawach, czy zjeżdżać na sankach blisko jezdni.

Po prezentacji odbył się „Quiz”, podczas którego dzieci odpowiadały na pytania.

Wioletta Chabrzyk