12 listopada Świętem Narodowym

Dariusz Binda 7 listopada 2018

W dniu dzisiejszym Prezydent podpisał ustawę ustanawiającą

12 listopada 2018r. Świętem Narodowym

z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień 12 listopada jest dniem wolnym od pracy

W związku z powyższym w dniu 12 listopada 2018r. szkoła będzie zamknięta.