Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego

Dariusz Binda 26 maja 2020

Wyniki Szkolnego Konkursu Historycznego: „Wojna polsko- bolszewicka”

W konkursie brało udział 15 uczniów.

Formą konkursu było samodzielne wykonanie prezentacji multimedialnej.

W ocenie brano pod uwagę następujące kryteria:

• zgodność z tematem,
• trafność i oryginalność przedstawienia tematu,
• zawartość merytoryczną,
• walory artystyczne prezentacji,
• dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Poziom wykonanie prac był naprawdę wysoki i bardzo trudno było wyłonić zwycięzców.

Dlatego przyznano II i III miejsce dla 2 osób.

Ostatecznie ustalono:

MIEJSCE I – Monika Nędzka – klasa 8a

MIEJSCE II – Małgorzata Porębska – klasa 7b oraz Piotr Lukas – klasa 6b

MIEJSCE III – Nikola Czernek – klasa 6b oraz Szymon Pinkawa – klasa 7b

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie.

Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

mgr Krzysztof Pietyra