Podręczniki - klasa 1Drukuj

Rok szkolny 2020/2021

Klasa pierwsza

PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA KLASY PIERWSZEJ ZAPEWNIA SZKOŁA, z wyjątkiem podręcznika do RELIGII

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca

Numer dopuszczenia

Edukacja

wczesnoszkolna

„Elementarz odkrywców. Klasa 1. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna.” Podręcznik Nowa edycja 2020-2022 cz.1,2,3,4 Ćwiczenia cz. 1,2,3,4 NOWA EDYCJA 2020-2022 Elementarz odkrywców. Klasa 1. Edukacja matematyczna. Podręcznik Nowa edycja 2020-2022” cz. 1,2 Ćwiczenia do edukacji matematycznej. cz. 1,2 Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz Wydawnictwo Nowa Era Edukacja polonistyczna cz. 1 i 2 790/1/2017 cz. 3 i 4 790/2/2017Edukacja matematyczna cz. 1 790/1/2017 cz. 2 790/2/2017
 Język angielski „New Fairyland 1” (podręcznik + ćwiczenia)

Jenny Dooley, Virginia Evans

Express Publishing

801/1/2017
Religia

„Poznaję Boży świat”

ks. dr Krzysztof Mielnicki Elżbieta Kondrak  Jedność Kielce AZ-11-01/18-KI-4/20