Informacja o pracy szkoły

Dariusz Binda 24 maja 2020

*

Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII mają możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły z tych przedmiotów, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Harmonogram konsultacji został przesłany przez dziennik elektroniczny.

Od 1 czerwca w miarę możliwość będą organizowane konsultacje z innych przedmiotów.

*

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

*

Z uwagi na decyzje rodziców zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych nie zostają uruchomione.*

Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.