Szkolny konkurs z wiedzy o społeczeństwie

Dariusz Binda 24 maja 2020

Regulamin szkolnego konkursu z wiedzy o społeczeństwie

*

Zapraszam  wszystkich chętnych uczniów z klasy 8 do udziału w szkolnym konkursie na prezentację o krajach Unii Europejskiej.

*

ZASADY KONKURSU:

* Zadaniem uczestnika jest przygotowanie prezentacji na temat wybranego kraju Unii Europejskiej.

* Prezentacja może zawierać informacje o: uwarunkowaniach geograficznych kraju, sytuacji politycznej, znanych postaciach, ciekawostkach historycznych, turystycznych, kulinarnych, zwyczajach, tradycjach itp.

* Uczeń wykonuje prezentację samodzielnie.

* Praca konkursowa może być przygotowana w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych.

* Prezentacja może zawierać do 30 slajdów, a w przypadku automatycznego odtwarzania czas projekcji nie może przekroczyć 15 minut.

* Dopuszcza się wykorzystanie gotowych zdjęć, filmów, grafik, dźwięków, tekstów itp., jednak należy w prezentacji podać wykorzystane źródła.

*

TERMIN, SPOSÓB ODDAWANIA PRAC I OCENA:

Prace powinny zostać przekazane do 13 czerwca br.

W ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:

– trafność i oryginalność przedstawienia tematu,

– zawartość merytoryczna,

– walory artystyczne prezentacji,

– dobór i wykorzystanie narzędzi informatycznych .

*

Na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Zaangażowanie uczniów ma też wpływ na ocenę końcową z wiedzy o społeczeństwie.

                                                                                                                mgr Krzysztof Pietyra