Stypendium

Dariusz Binda 31 sierpnia 2016

Stypendium

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW

W  ROKU SZKOLNYM  2016/2017

 

W roku szkolnym 2016/2017 ponownie można ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego

dla uczniów zamieszkujących teren Gminy Buczkowice.

Wnioski należy złożyć do 15 września 2017 roku wraz z zaświadczeniami o dochodach z miesiąca  sierpnia 2016 roku

wraz z dołączonymi zaświadczeniami o dochodach oraz  fakturami za zakup artykułów szkolnych.

O udzielnie pomocy  materialnej w formie stypendium  mogą ubiegać się rodziny,

w których dochód nie przekracza  514 zł netto na osobę w rodzinie.

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczenia 500+,

– podatku dochodowego od osób fizycznych,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne,

– kwoty alimentów świadczonych  na rzecz innych osób.

Druki wniosków oraz wszelkich informacji udziela pedagog szkolny.

Wypełnione wnioski należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach ul. Szkolna 815 lub u pedagog szkolnego.