Projekt 8a

Projekt czytelniczy w oparciu o książkę „Kamienie na szaniec”
W dniach 2-19 października 2020 klasa 8a omawiała lekturę obowiązkową „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. W czasie lekcji uczniowie pod kierunkiem nauczyciela omówili następujące zagadnienia:
• sylwetka Aleksandra Kamińskiego i geneza lektury,
• akcje małego sabotażu,
• akcje dywersyjne,
• charakterystyka Alka, Rudego i Zośki,
• życie w okupowanej Warszawie,
• cechy literatury faktu.

Sięgali przy tym do różnych dostępnych źródeł informacji. Na zakończenie pracy z lekturą uczniowie w grupach realizowali własne projekty związane tematycznie z omówionymi zagadnieniami. Efektem ich pracy są plakaty, które w tym czasie wykonali, a następnie zaprezentowali je swoim koleżankom i kolegom, aby zachęcić ich do przeczytania tej książki. Wykonane prace pojawiły się na szkolnym korytarzu, gdzie wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z efektami pracy starszych koleżanek i kolegów.

Marzanna Wesołowska