Projekt 7b

Jedną z lektur obowiązkowych w klasie VII jest powieść historyczna H. Sienkiewicza „Quo vadis”.

Uczniowie klasy VIIb w dniach 7-22 października 2020 roku na lekcjach języka polskiego pracowali właśnie z tą lekturą.

W czasie zajęć omówiliśmy następujące tematy: życie i twórczość H. Sienkiewicza, geneza powieści, sylwetka cezara Nerona, historia miłości Ligii i Marka Winicjusza, postać Petroniusza oraz świat pogan i chrześcijan.

Podsumowaniem pracy z lekturą były wykonywane projekty plastyczne nawiązujące tematycznie do lekcji języka polskiego.

Małgorzata Wajdzik