Projekt 3a

W ramach realizacji programu czytelniczego uczniowie klasy 3 a omawiali końcem października lekturę „Piątka z Zakątka” Krystyny Drzewieckiej.

Przygoda z bohaterami Piątki z Zakątka rozpoczęła się od konkursu ze znajomości lektury. Trzech uczniów otrzymało maksymalną liczbę punktów w teście a tym samym ocenę celującą.


Najwięcej zadań związanych z lekturą trzecioklasiści realizowali podczas pracy grupowej. Wymyślali nazwę dla swojej „bandy” oraz tworzyli kodeksy postępowania. Wiele czasu poświęcili rozmawiając o właściwym zachowaniu i pomaganiu innym.

Każdy uczeń pisał list do wybranego bohatera lektury.
Podsumowaniem projektu czytelniczego było wykonanie gazetki ściennej w klasie.

Katarzyna Górnicka-Marek