Kształcenie na odległość

Dariusz Binda 24 marca 2020

Z dniem 25 marca 2020r. wchodzi w życie Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym szkoła w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania przechodzi na tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem Internetu lub innych form komunikacji, w przypadku, gdy ta pierwsza nie będzie możliwa.

Do koordynowania współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami służy mobidziennik