Kształcenie na odległość i egzaminy ósmoklasistów

Dariusz Binda 25 kwietnia 2020

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.