Kształcenie na odległość do końca roku szkolnego

Dariusz Binda 1 czerwca 2020

Do 26 czerwca br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Nauka do końca roku szkolnego będzie się odbywać na odległość.

W szkole odbywają się konsultacje grupowe dla ósmoklasistów oraz indywidualne dla pozostałych uczniów.

Harmonogram dyżurów nauczycieli został przesłany przez dziennik elektroniczny.

Na konsultacje należy umówić się z nauczycielem poprzez dziennik.