Kształcenie na odległość

Dariusz Binda 9 kwietnia 2020

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

Ten przepis ujęty został w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.