DEN 2019

Dariusz Binda 15 października 2019

Dnia 14 października w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Dariusz Binda, który przedstawił historię tego święta oraz złożył serdeczne życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Podziękował za codzienną troskę, życzliwość za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie uczniów. Aby uświetnić to święto, uczniowie klasy Va pod kierunkiem wychowawczyni Alicji Kotula przygotowali część artystyczną z nutką humoru i wdzięczności wyrażonej poprzez scenki i wiersze.

O piękną oprawę muzyczną zadbała Pani Katarzyna Skrzypek. Młodzi artyści słowem, pieśnią, grą na akordeonie w wykonaniu Mikołaja Godziszki, tańcem zaprezentowanym przez dziewczęta z klasy VIab uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Uczniowie swoim programem artystycznym docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.

Po zakończeniu części artystycznej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły i emerytowanym nauczycielom wręczając drobne upominki. Również przedstawiciele Rady Rodziców Pani Renata Nowak i Pan Damian Starkowski złożyli serdeczne życzenia i podziękowania dla wszystkich nauczycieli.

Pod koniec uroczystości Pan Dyrektor wręczył Nagrody Dyrektora nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Alicja Kotula