Wszystkie Kolory Świata

Dariusz Binda 14 marca 2019

W bieżącym roku szkolnym uczniowie SP w Rybarzowicach przystąpili do projektu organizowanego przez UNICEF Polska „Wszystkie Kolory Świata”.

W ramach akcji dzieci przygotowały 18 szmacianych laleczek. Laleczki te były niezwykłe, bo symbolizowały pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci. Każda z nich miała swoją tożsamość. Uczniowie wybrali kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie lalki, określili jej strój, imię i wiek a wszystkie te dane umieścili w „akcie urodzenia”. Uczestnicy projektu wykazali się dużą kreatywnością. W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie i opiekunowie. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej powstały małe, szmaciane dzieła sztuki.

Laki zaprezentowane zostały na wystawie. Następnie uczniowie mogli zaopiekować się wybraną lalką w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebraliśmy kwotę 300,00 zł. Suma ta przelana została na konto organizacji UNICEF Polska.

Bardzo dziękujemy Rodzicom, Dziadkom i Uczniom za uszycie przepięknych lalek i tym wszystkim, którzy je zakupili, jak również tym którzy wsparli zbiórkę. Zebrane pieniądze pozwolą na zakup szczepionek a tym samym uratują życie wielu dzieciom.

Kolejnym etapem tego projektu było wybranie laleczki, która reprezentuje naszą szkołę w konkursie na najciekawszą lalką akcji. Zdecydowaną większością głosów wygrała góralka Hanka wykonana przez Martę Gołąbek z klasy 8a, przy wsparciu rodziny.

Szczegóły konkursu:

  • Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę jest prowadzony za pośrednictwem specjalnej aplikacji konkursowej, która wymaga posiadania osobistego konta na portalu społecznościowym Facebook.
  • Konkurs odbywa się w terminie: 4.03.2019r. – 15.03.2019r.
  •  Konkurs podzielony jest na dwa etapy: w pierwszym placówki zgłaszają swój udział zamieszczając wybrane zdjęcie w aplikacji konkursowej, w drugim etapie odbędzie się głosowanie.
  • W czasie trwanie konkursu użytkownicy Facebooka, którzy zechcą oddać głos na wybraną przez siebie laleczkę, muszą się oddać swój głos poprzez stronę pl
  • Użytkownik może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę,
  • Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia laleczki.
  • Liczba głosów pod zdjęciem oznacza sumę dotychczas oddanych głosów na daną laleczkę.
  • Konkurs wygrywa ta placówka, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów.
  • Nagrodą w konkursie jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole!!

Głosowanie tylko do 15 marca !!!!!!!

Zachęcamy do udziału w głosowaniu i dziękujemy za zaangażowanie.

Marcelina Cygoń