Wojewódzki Konkurs Historyczny

Dariusz Binda 18 stycznia 2018

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Są już wyniki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Marszałek Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości. Konkurs ten ogłoszono w odpowiedzi na to, że w maju 2017 r.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uczwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz dlatego, że 5 grudnia 2017 r. przypadała sto pięćdziesiąta rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego.

Organizatorami byli: Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku- Białej. Honorowy patronat nad konkursem przyjęli: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer oraz Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach Andrzej Sznajder.

Celem konkursu było głównie rozbudzenie w młodym pokoleniu zainteresowania historią najnowszą własnego kraju oraz upowszechnienie wiedzy o biografii tego wybitnego Polaka. Jak wspominają organizatorzy: ” Marszałek Józef Piłsudski: żołnierz, polityk, mąż stanu, polski działacz społeczny i niepodległościowy, komendant, Naczelny Wódz Armii Polskiej i Naczelnik Państwa, który został uznany za jednego z ojców niepodległości Polski, jest szczególnie bliski sercom Polaków, a jego zasługi w walce o niepodległość i odrodzenie państwa polskiego po 123 latach niewoli powinny być dobrze znane młodzieży”.

W kategorii gimnazjów przyznano trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień przypadło Amelii Górnej- uczennicy klasy 2B. Przygotowała ona wspaniałą pracę pod tytułem „Wybrane wydarzenia z życia Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

mgr Krzysztof Pietyra