Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Dariusz Binda 7 maja 2019

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 8 SP oraz 3 gimnazjum.

Zgłoszenia do 23 .05. 2019r. – p. Krzysztof Pietyra

Data przeprowadzenia konkursu: 30.05 2019 r. (czwartek)

Forma konkursu:

Uczestnicy przystępują do pisemnego testu dotyczącego ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej, podczas którego zostanie wyłoniony zwycięzca.

Cele konkursu:

— Przybliżenie uczniom historii Unii Europejskiej.

— Zapoznanie z procesem integracji europejskiej.

— Przybliżenie roli Polski w Unii Europejskiej.

— Przybliżenie wiedzy o państwach Unii.

— Zapoznanie z działaniem instytucji unijnych i zasadami funkcjonowania Unii.

— Promowanie wartości demokratycznych i praw człowieka w Unii Europejskiej.

Potrzebne informacje:

— Geneza integracji europejskiej (przyczyny, „ojcowie założyciele zjednoczonej Europy”, etapy integracji- traktaty europejskie).

— Etapy rozszerzenia UE.

— Zasady funkcjonowania UE.

— Organy UE.

— Polacy w instytucjach unijnych.

— Polska w UE (droga do wstąpienia, funkcjonowanie, fundusze unijne, wspólny rynek).

Literatura:

Podręczniki szkolne (SP i gimnazjum)

Adresy Internetowe:

http://uniaeuropejska.org/

http://uniaeuropejska.info.pl/