Szkolny konkurs językowy

Dariusz Binda 2 listopada 2016

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ANGIELSKO-NIEMIECKIEGO

27 i 28 października 2016r. w naszej szkole odbył się szkolny konkurs angielsko-niemiecki.

W konkursie wzięło udział 9 uczniów z klas III gimnazjum.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego i niemieckiego.

Celem konkursu było:

rozwijanie sprawności językowych oraz pogłębianie wiedzy z zakresu gramatyki i leksyki języka niemieckiego i języka angielskiego,

motywowanie uczniów do uczenia się języków obcych,

kształtowanie postawy tolerancji wobec innych narodów, ich kultury i języka,

stworzenie płaszczyzny do pozytywnej rywalizacji,

zdobywanie i pogłębianie wiedzy o krajach niemieckiego i angielskiego obszaru językowego.

Najlepsze wyniku uzyskali:

Miejsce Imię, nazwisko klasa Ilość uzyskanych punktów
1. Agnieszka Porębska III B 71 pkt
2. Sara Mendrok III A 66 pkt
3. Marcela Kanik III A 65 pkt

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody książkowe.

niemDziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy uzyskanych wyników!!!