Staropolski sarmatyzm

Dariusz Binda 28 listopada 2017

28 listopada br. w Szkole Podstawowej im. B. Chrobrego w Rybarzowicach Grupa Artystyczna „Rekonstrukto” przeprowadziła żywą lekcję historii pod tytułem  „Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka” .

Celem przedstawienia   było umożliwienie młodym ludziom – w sposób twórczy i aktywny – zapoznania się z kulturą i z historią okresu staropolskiego. Pokaz ten wzbudził wiele emocji wśród oglądających go uczniów.

Artyści wyjaśnili, że sarmatyzm – ideologia szlachty polskiej epoki baroku – to gloryfikacja dawnych praw, zwyczajów i wyjątkowości polskiego ustroju państwowego. Aktorzy używając staropolskiej mowy, opowiadali o życiu ziemiaństwa polskiego od XVI do  XVIII wieku.  Artyści zaprezentowali  tradycyjny strój sarmacki  oraz różne rodzaje broni białej.

Uczniowie mogli nie tylko obejrzeć pojedynek,  ale również sami wziąć w nim udział. Poznali też różne sposoby karania tych, którzy nie przestrzegali prawa. Na zakończenie spotkania wszyscy mieli możliwość osobistego zapoznania się z rekwizytami, m.in. z uzbrojeniem i z elementami ubioru.

Ta bardzo ciekawa i nierzadko zabawna  opowieść pozostawiła na zebranych ogromne wrażenie.  Historia to przecież wspaniała kraina, którą warto i trzeba poznawać.  Dzisiejsza  żywa lekcja na pewno na długo zapadnie w pamięci uczniów naszej szkoły.

                                                                                                                            Krzysztof Pietyra