Spotkanie z ekologiem

Dariusz Binda 5 października 2018

Kilka dni temu, podczas ostatnich pięknych, słonecznych dni klasę II a odwiedził pan Jerzy Sadowski z Polskiego Klubu Ekologicznego „Koło” w Tychach. Przeprowadził on ciekawe warsztaty po hasłem „Niska emisja – wielki problem”. Dotyczyły one kształcenia wśród dzieci postawy promującej ochronę środowiska poczynając już od  młodszego wieku szkolnego.

Celem spotkania było:

uświadomienie dzieciom roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego;

zauważanie pozytywnych i negatywnych zmian zachodzących w środowisku naturalnym pod wpływem działalności człowieka;

rozumienie znaczenia pojęć ekologia, myślenia ekologiczne, działanie ekologiczne;

kształtowanie postawy prozdrowotnej i proekologicznej,

stwarzanie okazji do dokonywania obserwacji w otaczającym nas środowisku przyrodniczym,

kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą – rozwijanie wrażliwości na jej piękno.

Pan Sadowski okazał się prawdziwym miłośnikiem przyrody i oprócz informacji na temat smogu i zanieczyszczeń opowiadał z wielkim zaangażowaniem o otaczającej nas przyrodzie. Zapoznał dzieci z typowymi roślinami rosnącymi wokół nas. Omawiał ich właściwości i możliwości wykorzystania.

Obserwowaliśmy także zwierzęta, które pojawiły się podczas naszej leśnej wędrówki. Dzieciaki były bardzo podekscytowane faktem, że lekcja przyrody może odbywać  się na łonie natury. Drugoklasiści z zapałem chłonęli wiedzę, którą dzielił się z nami pan ekolog. Chętnie dyskutowali na różne tematy. Na końcu spotkania uczniowie wyczerpująco odpowiadali na zadawane pytania. Uczniowie obiecali, że na pamiątkę warsztatów wykonają ciekawe prace plastyczne, które podziwiać będzie można w naszej sali lekcyjnej.

Mirosława Czernek