Wyniki rekrutacji 2018

Dariusz Binda 6 kwietnia 2018

Rekrutacja 2018

Zakończyliśmy rekrutację do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej.

Wszystkie dzieci zgłoszone do szkoły zostały przyjęte.

Do oddziału przedszkolnego – grupa 5-cio latków przyjęto 19 dzieci, w tym:

dziewcząt – 15

chłopców – 4

Została utworzona jedna grupa 5-ciolatków.

Do oddziału przedszkolnego – grupa 6-cio latków przyjęto 27 dzieci, w tym:

dziewcząt – 15

chłopców – 12

Zostały utworzone dwie grupy.

Grupy 6-cio latków są oddziałami realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjęto 31 dzieci, w tym:

dziewcząt – 17,

chłopców – 14.

Zostały utworzone dwie klasy pierwsze.

Listy imienne zostały zamieszczone na gazetce szkolnej.