Rekomendacje MEN

Dariusz Binda 27 lutego 2020

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

 

Przestrzegaj podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego
mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

Rodzicu – nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.

.

Pamiętaj, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

.

Nie wyjeżdżaj obecnie do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.

.

Rodzicu – pamiętaj, że jeżeli Twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

.

Rodzic dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły ma prawo do zasiłku opiekuńczego (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368).

.

Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej 33 816 00 12