Rekolekcje

Dariusz Binda 5 kwietnia 2019

Na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) w dniach 8-10 kwietnia uczniowie naszej szkoły uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych.

W tych dniach zajęcia lekcyjne zostają odwołane.

Szkoła zapewnia opiekę wychowawczą w świetlicy szkolnej w godz. 7:00 do 16:30

Dla uczniów przebywających w świetlicy szkoła zapewnia posiłek.