Podręczniki - klasa 4Drukuj

Rok szkolny 2019/2020

Klasa czwarta

PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA KLASY CZWARTEJ ZAPEWNIA SZKOŁA, z wyjątkiem podręcznika do RELIGII

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca Numer dopuszczenia

Zeszyt

ćwiczeń

Język polski

Między nami Język polski 4 Podręcznik

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

867/1/2017

Między nami

Wersja A

Historia

Wczoraj i dziś Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska Wiesława Surdyk- Fertsch

Grzegorz Wojciechowski

Wydawnictwo

Nowa Era

877/1/2017

TAK

Język

angielski

Starland 1

Vigrinia Evans

Jenny Dooleey

Express Publishing

860/1/2017

TAK

Język

niemiecki

Mach mit! Neu 1 Podręcznik do języka niemieckiego dla klas IV-VI Mieczysława Materniak

Halina Wachowska

Wydawnictwo Szkolne PWN

809/1/2017

TAK

Matematyka

Matematyka z plusem 4 Podręcznik Małgorzata Dobrowolska Marta Jucewicz

Piotr Zarzycki

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

780/1/2017

Matematyka z plusem

Wersja C

Przyroda

Tajemnice przyrody Podręcznik do przyrody dla klas czwartej szkoły podstawowej Maria Marko-Worłowska Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Wydawnictwo

Nowa Era

863/2017

Tajemnice

przyrody

Plastyka

Do dzieła Podręcznik do plastyki dla klas czwartej szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Wydawnictwo

Nowa Era

903/1/2017

NIE

Informatyka

Lubię to Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Michał Keska

Wydawnictwo

Nowa Era

847/1/2017

NIE

Muzyka

Lekcja muzyki 4 Podręcznik Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Wydawnictwo

Nowa Era

852/1/2017

NIE

Technika

Jak to działa? Lech Łabęcki Marta Łabęcka

Wydawnictwo

Nowa Era

295/1/2017 NIE

Religia

Miejsce pełne BOGActw

Krzysztof Mielnicki

Elżbieta Kondrak

Jedność Kielce

AZ-21-02/12-KI-1/12

NIE