Podręczniki - klasa 3Drukuj

Rok szkolny 2016/2017
Klasa trzecia
PODRĘCZNIKI ORAZ ĆWICZENIA DLA KLASY TRZECIEJ ZAPEWNIA SZKOŁA, z wyjątkiem podręcznika do RELIGII

Przedmiot

Tytuł Autor Wydawca

Numer dopuszczenia

Edukacja

wczesnoszkolna

Nasz elementarz –

podręcznik dla szkoły podstawowej

Maria Lorek

Monika Zatorska

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

Edukacja

wczesnoszkolna

Ćwiczenia z pomysłem Praca zbiorowa

WSiP

Język angielski

Super Sparks 3

(Zestaw – podręcznik + ćwiczenia)

Magdalena Szpotowicz

Małgorzata Szulc-Kurpaska

P.A. Davies, G. Graham

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.

638/3/2014/2015

Religia

Jezus jest z nami

Dariusz Kurpiński

Jerzy Snopek

Jedność Kielce

AZ-13-01/12-KI-4/13